Mapa národov Rakúsko-Uhorska

Mapa zachytáva rozloženie národov a národností v Rakúsko-Uhorsku na začiatku dvadsiateho storočia (historická mapa je z roku 1911). Názvy slovenských miest sú v nemčine.