Vitajte na neoficiálnej stránke Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš.

Pramenné bohatstvo archívu tvorí 737 archívnych fondov a zbierok v rozsahu 2 765, 86 bm. Asi 70 percent materiálu je verejnosti sprístupnené formou archívnych pomôcok.

V správe archívu sú vzácne a pozoruhodné archívne dokumenty, v ktorých sa odzrkadľuje vývoj Liptova od 13. storočia po súčasnosť. 

Sú to archívne dokumenty verejnoprávnych inštitúcií hospodárskych, záujmových a iných organizácií, justičných orgánov, podnikateľov,  výrobných podnikov, škôl a kultúrnych ustanovizní, spoločenských organizácií, spolkov, rodín, osôb a podobne.

 

Najstaršie listiny

 

Medzi najhodnotnejšie dokumenty patrí 119 stredovekých listín do roku 1526 a 207 listín z obdobia po roku 1526. Najstarším archívnym dokumentom je listina kráľa Bela IV. z roku 1265, ktorou udeľuje Hybanom mestské výsady podľa vzoru Krupiny a okolitých miest, ohraničuje chotár a povoľuje im v ňom loviť. 

                                                                                                          

Prehľad archívov

Slovenský národný archív

www.civil.gov.sk/SNARCHIV/

Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

www.pamiatky.sk/pamiatky/pamiatkovy-urad/archiv-pusr/

Ústav pamäti národa

www.upn.gov.sk/

Národní archiv v Praze

www.nacr.cz/index.htm

Moravský zemský archiv v Brně

www.mza.cz/index.php

Magyar Országos Levéltár

www.mol.gov.hu/?akt_menu=574&set_lang=466

Archiwa Panstwowe

www.archiwa.gov.pl/

Zorientujte sa ...

Ak ste na našej stránke prvýkrát a chcete sa rýchlo zorientovať, prejdite na našu sekciu Najčastejšie otázky

                                                 

Anketa

Vyjadrite svoj názor k novej web stránke:

Páči sa mi, je prehľadná a zaujímavá (5 398)
93%

Archív sa viac otvoril verejnosti (213)
4%

Na stránke by sa mohlo publikovať viac dokumentov (194)
3%

Celkový počet hlasov: 5805

TOPlist