Vitajte na neoficiálnej stránke Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš.

Pramenné bohatstvo archívu tvorí 737 archívnych fondov a zbierok v rozsahu 2 765, 86 bm. Asi 70 percent materiálu je verejnosti sprístupnené formou archívnych pomôcok.

V správe archívu sú vzácne a pozoruhodné archívne dokumenty, v ktorých sa odzrkadľuje vývoj Liptova od 13. storočia po súčasnosť. 

Sú to archívne dokumenty verejnoprávnych inštitúcií hospodárskych, záujmových a iných organizácií, justičných orgánov, podnikateľov,  výrobných podnikov, škôl a kultúrnych ustanovizní, spoločenských organizácií, spolkov, rodín, osôb a podobne.

 

Najstaršie listiny

Medzi najhodnotnejšie dokumenty patrí 119 stredovekých listín do roku 1526 a 207 listín z obdobia po roku 1526. Najstarším archívnym dokumentom je listina kráľa Bela IV. z roku 1265, ktorou udeľuje Hybanom mestské výsady podľa vzoru Krupiny a okolitých miest, ohraničuje chotár a povoľuje im v ňom loviť. 

Prehľad archívov

Slovenský národný archív

www.minv.sk/slovensky-narodny-archiv

Ústav pamäti národa

www.upn.gov.sk

Archiwa Panstwowe

www.archiwa.gov.pl

Hungaricana

www.hungaricana.hu

Zorientujte sa

Ak ste na našej stránke prvýkrát a chcete sa rýchlo zorientovať, prejdite na našu sekciu

Najčastejšie otázky

Aktuálne!

Stredoveké listiny z fondov Archívu v Liptovskom Mikuláši z rokov 1263 až 1526 sú už sprístupnené bádateľom aj v digitalizovanej podobe.

Užitočné odkazy

Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči

www.minv.sk/statny-archiv-v-bytci

Regionálne štátne archívy

www.minv.sk/statne-archivy

Dejiny Liptova

www.dejinyliptova.guran.sk

História miest Liptova

Ružomberok

História mesta Ružomberok

Liptovský Mikuláš

História mesta Liptovský Mikuláš

Liptovský Hrádok

História mesta Liptovský Hrádok

TOPlist