Zamestnanci archívu

 

PhDr. Peter Vítek, vedúci pracoviska

peter.vitek@minv.sk

 

Ľubica Šuvadová, archivár

lubica.suvadova@minv.sk

 

Angela Petercová, archivár

angela.petercova@minv.sk

 

Anna Remeková, správa registratúry a styk s verejnosťou

anna.remekova@minv.sk

 

Mgr. Lenka Ráczová (Mgr. Ľubomír Michalko), riadiaci pracovník knižnice a archívu

lenka.raczova@minv.sk, zastupuje Mgr. Ľubomír Michalko lubomir.michalko@minv.sk