Liptov na starých fotografiách

Obrazový materiál je spracovaný z archívnych materiálov a z fondov www.lhsity.sk a www.profila.hu