Zamestnanci archívu

 

PhDr. Peter Vítek, riaditeľ archívu

peter.vitek@saby-plm.vs.sk

 

Ľubica Šuvadová, hlavný referent

suvadova.lubica@saby-plm.vs.sk

 

Angela Petercová, hlavný referent

petercova.angela@saby-plm.vs.sk

 

Anna Remeková, ekonomický referent

remekova.anna@saby-plm.vs.sk

 

Mgr. Lenka Moravčíková, samostatný radca

lenka.moravcikova@saby-plm.vs.sk